List intencyjny

Partnerstwo na rzecz zwiększania wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii

Radioterapia to obok chirurgii metoda leczenia raka, dająca szanse na całkowite wyleczenie nowotworów, takich jak wewnątrz- lub zewnątrzczaszkowe guzy, wczesny rak prostaty, rak piersi, rak płuca, nowotwory wątroby i trzustki, nowotwory głowy i szyi oraz zaburzenia czynnościowe, takie jak neuralgia nerwu trójdzielnego lub malformacje tętniczo-żylne. Wskazania i możliwości leczenia tą techniką podlegają stałemu rozwojowi ze względu na wzrastającą skuteczność i bezpieczeństwo nowoczesnych technologii. Eksperci szacują, że w najbliższych latach 100 tys. pacjentów będzie potrzebowało radioterapii. Oznacza to konieczność zapewnienia polskim pacjentom dostępu do innowacyjnych metod leczenia.

W Polsce nowotwór diagnozuje się u 160 tys. osób rocznie. Jeśli do 2035 roku każdy pacjent, który potrzebuje radioterapii, będzie miał do niej dostęp, na całym świecie będzie można uratować prawie milion istnień każdego roku*. Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) prognozuje, że zapotrzebowanie na radioterapię wzrośnie o 16% do 2025 roku. Nadal obserwuje się duże różnice w dostępie i wykorzystaniu zasobów w zakresie radioterapii w całej Europie. Co najmniej jedna czwarta pacjentów nie otrzymuje radioterapii pomimo wskazania**.

W odpowiedzi na te wyzwania inicjujemy wspólne działania na rzecz zwiększenia wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii. Celem podejmowanych aktywności będzie przekazanie środowisku pacjentów merytorycznych i rzetelnych informacji na temat korzyści, jakie wnosi nowoczesna radioterapia w proces leczenia nowotworów.

Inicjatorzy oraz partnerzy projektu podejmą wspólne działania w zakresie poszerzania wiedzy wśród pacjentów. W ramach działań planowane jest:

  1. Utworzenie portalu informacyjnego;
  2. Przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego dla liderów i przedstawicieli organizacji pacjentów;
  3. Stworzenia materiałów merytorycznych poświęconych nowoczesnej radioterapii.


W ramach projektu akcentowana będzie również chęć tworzenia większej równości w dostępie do nowoczesnego, skutecznego i bezpiecznego leczenia z wykorzystaniem radioterapii oraz znoszenie barier w rozwoju innowacyjnej radioterapii. Dla realizacji tego celu przyjęliśmy następujące założenia:

  1. Wiedza: Merytoryczne informacje będą przekazywane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną potwierdzoną badaniami klinicznymi;
  2. Treści: Dostęp dla pacjentów na portalu informacyjnym będzie bezpłatny, a materiały zostaną opracowane w sposób zrozumiały i przystępny;
  3. Działania: Konkretne inicjatywy będą realizowane w trosce o pacjentów onkologicznych.


Wspólnymi działaniami chcemy zachęcać pacjentów do pogłębiania ich wiedzy i świadomości na temat nowotworów i dostępnych metod leczenia. Troska o pacjentów to nasz największy priorytet.

Partnerzy:

*Expanding global access to radiotherapy, Atun R, Jaffray DA, Barton MB, et al. 2015, Lancet Oncol 16(10): 1153-86
**Radiotherapy – seizing the opportunity in cancer care, ESTRO, 2018

Bądź na bieżąco

Polityka prywatności »
Projekt i wykonanie: Net Partners