Rak płuca

 

Jednym z największych wyzwań w leczeniu raka płuc jest skuteczne leczenie raka, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na wiele wrażliwych tkanek i ważnych narządów otaczających płuca. Precyzja ma kluczowe znaczenie w terapii leczenia tego nowotworu. W Polsce radioterapia nie była często wykorzystywaną procedurą w leczeniu nowotworu płuca – udzielono jej 21,6% pacjentów, szczególnie w II i III stadium choroby. 1 W przypadku kombinacji wykorzystanych metod leczenia, największą grupę pacjentów stanowią osoby, u których nie podjęto próby leczenia (ok. 34%) z wykorzystaniem chirurgii, radioterapii lub chemioterapii. Wynika to najprawdopodobniej ze znacznego zaawansowania choroby. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią osoby, którym nie wykonano chirurgii i udzielono chemioterapii, bez wykorzystania leczenia radioterapeutycznego. Dodatkowo, większości pacjentów, u których wykonano procedurę chirurgiczną, nie poddawano chemioterapii czy radioterapii.2 Pomimo dość jednorodnych wskazań do leczenia radioterapią, istnieją różnice pomiędzy państwami europejskimi w dostępności do metody pod względem ilościowym, jak i jakościowym.3

CyberKnife System to wiodąca technologia w SBRT, specjalistycznym rodzaju radioterapii, stosowanym w rutynowym leczeniu nowotworów płuc i przerzutów. System zapewnia sprawdzoną, niechirurgiczną opcję leczenia wczesnego stadium, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuc, guzów w trudnych lokalizacjach anatomicznych, takich jak centralne guzy płuc otoczone wrażliwymi strukturami i guzy płuc w pobliżu ściany klatki piersiowej oraz nieoperacyjne obwodowe guzy płuc. Kluczowe jest tu: precyzja oraz możliwość śledzenia ruchu pacjenta (możliwość swobodnego oddychania).


Innowacyjna radioterapia w leczeniu nowotworu płuca:

  • Radioterapia jest niechirurgiczna i nieinwazyjna
  • W trakcie leczenia wysoka precyzja i śledzenie ruchu pacjenta / guza;
  • Znacznie zmniejszona częstość występowania możliwych działań niepożądanych, takich jak duszność, trudności w połykaniu lub ból gardła;
  • Zabiegi są zazwyczaj wykonywane w ciągu zaledwie 3 do 4 sesji w ciągu 1 do 2 tygodni;
  • Większość pacjentów może kontynuować normalną aktywność przez cały czas leczenia.

 

2 http://mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/onkologiapl20150210.pdf

3 http://mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/onkologiapl20150210.pdf

Bądź na bieżąco

Polityka prywatności »
Projekt i wykonanie: Net Partners