Nowotwór raka prostaty

Nowotwór stercza jest chorobą rozpoznawaną najczęściej u mężczyzn po 65. roku życia (70% zachorowań, 90% zgonów), a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. 5-letnie przeżycie z rakiem gruczołu krokowego w Polsce wynosi 53,26%, co znacznie odbiega od parametrów obserwowanych w krajach Europy Zachodniej (średnia: 69,7%; najwyższe współczynniki uzyskuje Francja – 75,79%) i sugeruje znaczny odsetek chorych z chorobą pierwotnie zaawansowaną (EUROCARE 5)1 W wielu przypadkach jest wskazane i celowe, aby przed podjęciem decyzji o leczeniu chory odbył konsultacje z lekarzami różnych specjalności biorących udział w terapii. Są to tzw. konsultacje wielodyscyplinarne z zespołem lekarzy, w których jest lekarz urolog (chirurg), onkolog radioterapeuta, często też lekarz onkolog kliniczny.2

Radioterapia polega na napromienieniu promieniami jonizującymi całego gruczołu krokowego, w którym stwierdzono raka. Napromienianie może zostać przeprowadzone na dwa sposoby. Jednym z nich jest teleradioterapia polegająca na napromienianiu gruczołu krokowego z zewnętrznego urządzenia położonego poza ciałem pacjenta, drugim – brachyterapia, polegająca na umieszczeniu bezpośrednio w gruczole krokowym źródła promieniotwórczego.

Innowacyjna radioterapia w leczeniu nowotworu prostaty

  • długoterminowa kontrola raka
  • Znacznie zmniejszona częstość występowania działań niepożądanych związanych z czynnościami seksualnymi, moczowymi i jelitowymi
  • Niechirurgiczne i nieinwazyjne leczenie
  • zabiegi zakończone w ciągu zaledwie 4-5 sesji w ciągu 1-2 tygodni
  • Większość pacjentów może kontynuować normalną aktywność przez cały czas leczenia

 

1 https://mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/onkologiapl20150210.pdf

2 https://mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/onkologiapl20150210.pdf

Bądź na bieżąco

Polityka prywatności »
Projekt i wykonanie: Net Partners