Nowotwór wątroby

Istnieje grupa nowotworów, gdzie dominuje udział pacjentów w zaawansowanym stadium choroby. Są to głównie raki trzustki, wątroby, górnego układu pokarmowego i płuca, gdzie udział pacjentów w IV stadium choroby był większy niż 50%.1 Nowotwory złośliwe wątroby mogą się rozwijać z tkanek znajdujących się w wątrobie (nowotwory pierwotne wątroby) lub stanowić przerzuty nowotworów złośliwych innych narządów (nowotwory wtórne wątroby). Wśród pierwotnych nowotworów wątroby najczęściej występuje rak wątrobowokomórkowy (ok. 90%) oraz (rzadziej) rak wewnątrzwątrobowych przewodów (dróg) żółciowych.2 Pierwotne nowotwory złośliwe wątroby występują dość często. Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce rocznie odnotowuje się około 2000–3000 przypadków. Z uwagi na czynniki ryzyka większą część pacjentów stanowią mężczyźni.3

Przy zastosowaniu technologii systemu CyberKnife unikalna technologia synchronizacji ruchu w czasie rzeczywistym śledzi pozycję guza i jednocześnie porusza robotem, aby precyzyjnie dostosować dostarczanie wiązki promieniowania do poruszającego się celu. Innowacyjna radioterapia może być rozwiązaniem dla pacjentów, którzy nie mogą przejść operacji i / lub których guzów nie można całkowicie usunąć chirurgicznie.

Innowacyjna radioterapia w leczeniu nowotworu wątroby

  • Niechirurgiczne i nieinwazyjne leczenie
  • Dobre wyniki w przypadku nieoperacyjnych nowotworów
  • Zabiegi zazwyczaj wykonywane w 1-5 sesjach zabiegowych w kolejnych dniach
  • Większość pacjentów może kontynuować normalną aktywność przez cały czas leczenia
  • System CyberKnife może być również wykorzystywany jako pomost do transplantacji.

 

1 https://mpz.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/onkologiapl20150210.pdf

2 https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/chorobynowotworowe/162524,nowotwory-zlosliwe-watroby

3 https://www.mp.pl/pacjent/onkologia/chorobynowotworowe/162524,nowotwory-zlosliwe-watroby

Bądź na bieżąco

Polityka prywatności »
Projekt i wykonanie: Net Partners