Stowarzyszenie Osób Leczonych Radioterapią

Stowarzyszenie zrzesza głównie pacjentów leczonych metodami radioterapii a jego misją jest wspieranie pacjentów oraz ich rodzin w całym procesie leczenia oraz po jego zakończeniu. Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Radioterapią powstało w grudniu 2015 r. z inicjatywy grupy pacjentów, którzy podczas leczenia chorób nowotworowych zostali poddani radioterapii.

Tej metodzie leczenia zawdzięczają powrót do normalnego życia, rodziny i aktywności zawodowej. Swoje doświadczenia z leczenia radioterapią, stosowaną również w leczeniu skojarzonym z chirurgią i chemioterapią, chcą przekazać innym pacjentom. Prowadzone przez Stowarzyszenie działania edukacyjne mają służyć zwiększeniu świadomości pacjentów oraz wpłynąć na rozwój radioterapii w Polsce. Bardzo często bowiem obawy pacjentów przed napromienianiem wynikają z niewystarczającej wiedzy o radioterapii. Stowarzyszenie chce dostarczać im wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym będą czuć się bezpieczniej w całym procesie leczenia.

https://www.facebook.com/StowarzyszenieRadioterapia

Bądź na bieżąco

Polityka prywatności »
Projekt i wykonanie: Net Partners